ජලය පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ්

ජලය පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ්

 • INCODE TI3134 TIJ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අඟල් භාගයක් කහ ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ්

  INCODE TI3134 TIJ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අඟල් භාගයක් කහ ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ්

  දේපල 1. ඇලුමිනියම් බුබුලු පෑඩ් වලට යොදන විට විශිෂ්ට කල්පැවැත්ම 2.INCODE තීන්ත මඟින් මුද්‍රණ කාට්රිජ් නඩත්තු නොකර ඔබේ නිෂ්පාදන මාර්ගය නැවැත්වීමට සහ නැවත ආරම්භ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.3. මුද්‍රණය වේගවත් කිරීමට, ඉක්මනින් වියළීමට සහ රත් නොවී ඉක්මනින් මුද්‍රණය කිරීමට වැඩි දියුණු කළ මුද්‍රණ කාට්රිජ් සහිත INCODE දම් ද්‍රාවක තීන්ත භාවිතා කරන්න.4. ඉහළ මුද්‍රණ නිරවද්‍යතාවය, පැල්ලම් වැලැක්වීම, ජලයට ඔරොත්තු දීම, වියැකී යාම වැළැක්වීම ආලේපන, ආලේපන සහ මුද්‍රණ Inkjet ඇසුරුම් පෙට්ටි, PVC ප්ලාස්ටික් කාඩ්පත් ආදිය සඳහා අදාළ වේ.
 • INCODE 45 TIJ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අඟල් භාගයක් සියන් ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ්

  INCODE 45 TIJ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අඟල් භාගයක් සියන් ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ්

  දේපල 1. ඇලුමිනියම් බුබුලු පෑඩ් වලට යොදන විට විශිෂ්ට කල්පැවැත්ම 2.INCODE තීන්ත මඟින් මුද්‍රණ කාට්රිජ් නඩත්තු නොකර ඔබේ නිෂ්පාදන මාර්ගය නැවැත්වීමට සහ නැවත ආරම්භ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.3. මුද්‍රණය වේගවත් කිරීමට, ඉක්මනින් වියළීමට සහ රත් නොවී ඉක්මනින් මුද්‍රණය කිරීමට වැඩි දියුණු කළ මුද්‍රණ කාට්රිජ් සහිත INCODE දම් ද්‍රාවක තීන්ත භාවිතා කරන්න.4. ඉහළ මුද්‍රණ නිරවද්‍යතාවය, පැල්ලම් වැලැක්වීම, ජලයට ඔරොත්තු දීම, වියැකී යාම වැළැක්වීම ආලේපන, ආලේපන සහ මුද්‍රණ Inkjet ඇසුරුම් පෙට්ටි, PVC ප්ලාස්ටික් කාඩ්පත් ආදිය සඳහා අදාළ වේ.
 • INCODE 45 TIJ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අඟල් අර්ධ-මැජෙන්ටා ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ්

  INCODE 45 TIJ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අඟල් අර්ධ-මැජෙන්ටා ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ්

  නිෂ්පාදන විස්තර INCODE TI3134 TIJ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අඟල්-අඟල් මැජෙන්ටා ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ් කේතනය කිරීම සහ සලකුණු කිරීම සඳහා ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත විශේෂාංග 1. හොඳ චතුරතාවක් සහිත පෙට්ටි වැනි පාරගම්ය ද්‍රව්‍ය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇත.2. ඉහළ ප්රතිවිරුද්ධ සහ සංතෘප්ත වර්ණ.මැජෙන්ටා තීන්ත පෙට්ටි ප්‍රවාහනය සහ ගබඩා කිරීමේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමය වැනි පාරගම්‍ය ද්‍රව්‍ය මත කේතනය කිරීම සහ සලකුණු කිරීම සඳහා සුදුසු වේ: වියන ලද රෙදි වලින් තුණ්ඩය පිස දමන්න හෝ සිරින්ජයකින් සහ රික්ත ක්ලිප් එකකින් රික්තය පිස දමන්න...
 • INCODE 45 අඟල් අර්ධ-අඟල් ජලය මත පදනම් වූ TIJ inkjet මුද්‍රණ පෙට්ටිය සඳහා තීන්ත කාට්රිජ්

  INCODE 45 අඟල් අර්ධ-අඟල් ජලය මත පදනම් වූ TIJ inkjet මුද්‍රණ පෙට්ටිය සඳහා තීන්ත කාට්රිජ්

  නිෂ්පාදන විස්තර INCODE TI3134 TIJ inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සඳහා අඟල් භාගයක කළු ජලය මත පදනම් වූ තීන්ත කාට්රිජ් කේතීකරණය සහ සලකුණු කිරීම සඳහා ජලය පදනම් කරගත් තීන්ත විශේෂාංග 1. හොඳ චතුරතාවක් සහිත පෙට්ටි වැනි පාරගම්ය ද්‍රව්‍ය සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇත.2. ඉහළ ප්රතිවිරුද්ධ සහ සංතෘප්ත වර්ණ.TI3134 තීන්ත පෙට්ටි ප්‍රවාහනය සහ ගබඩා කිරීම වැනි පාරගම්‍ය ද්‍රව්‍ය මත කේතනය කිරීම සහ සලකුණු කිරීම සඳහා සුදුසු වේ - තීන්ත කාට්රිජ් භාවිතයට පෙර රික්තක මුද්‍රා තැබූ බෑගයක තැබිය යුතුය.- තීන්ත කාට්‍රි ඉවත් කර සති දෙකක් ඇතුළත භාවිතා කරන්න...